Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija predstavlja susret terapeuta i klijenta u trajanju od 50 minuta, tokom kojeg terapeut i klijent razgovaraju o temama značajnim za klijenta.
Tokom individualne terapije, zadatak terapeuta nije da klijentu da gotove odgovore ili rešenja, već da mu svojim prisustvom i znanjem pomogne da klijent sam dođe do sopstvenih odgovora, tj. rešenja. Jedino tako je  klijent  u  stanju da, zaista, preuzme odgovornost za ta rešenja.

U atmosferi sigurnosti klijent se poziva da isproba nove, kreativnije načine rešavanja problema, osvesti svoja osećanja i ponašanja, pronađe nove izvore unutrašnje i spoljašnje podrške i preuzme svoj život u sopstvene ruke.

Zbog toga ovaj način rada nije ni brz ni lak, traži određeno vreme. Dužina terapije zavisi od toga šta je postavljeno kao terapijski cilj, pri čemu treba znati da terapijski cilj zajednički određuju terapeut i klijent.

Na prvom terapijskom susretu se pravi radni dogovor: definiše se tema ili oblast na kojoj klijent želi da radi, dogovara se učestalost dolazaka (jednom ili više puta nedeljno), uslovi plaćanja, mogućnosti i načini otkazivanja susreta, itd. Uobičajeno je da se dogovori  i određeni broj susreta (između 5 i 10) posle kojih se analizira prethodni rad i planira dalji.

Završetak terapije zajednička je odluka terapeuta i klijenta, zasnovana na proceni klijenta o dobiti koju je ostvario tokom terapije i proceni terapeuta o napretku u odnosu na početno stanje i postavljeni terapijski cilj.

Sadržaj razgovora između terapeuta i klijenta predstavlja profesionalnu tajnu i poštuje se načelo poverljivosti.